Informasjonsportalen for deg som vurderer
solfangere som energikilde
På Solfangere.no finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene som er aktuelle når du vurderer å investere i solfangere.

Gir Enova støtte til kjøp av solfanger?

Publisert: 23.5.2014

Det kan søkes om støtte til installasjon av solfangere både i nye og eksisterende hus. Solfangerløsningen må være integrert med boligens oppvarmingsløsning for tappevann og eventuelt romoppvarming for å være støtteberettiget.

Husk at Enova ikke gir støtte til tiltak som allerede er påbegynte eller ferdig installerte. Søker må ha mottatt tilsagn fra Enova på søknad om støtte, før tiltaket påbegynnes.

Sluttraopport med tilhørende dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført må formidles Enova innen 12 måneder etter at tilsagn om støtte er gitt.

For oppdatert informasjon, se Enova sine nettsider.Tilbakemelding på artikkelen?
Hjem Om Solfangere.no Bruk av cookies Vilkår for bruk Kontakt oss