Informasjonsportalen for deg som vurderer
solfangere som energikilde
På Solfangere.no finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene som er aktuelle når du vurderer å investere i solfangere.

Hvordan fungerer en solfanger?

Publisert: 2.6.2014

Et solfangeranlegg består enkelt forklart av en eller flere solfangere, en sirkulasjonspumpe, en akkumulatortank og en styringsenhet. Styringsenheten og varmtvannsbeholderen plasseres normalt i umiddelbar nærhet til husets varmtvannsbeholder eller en akkumulatortank.

Solfangeren plasseres normalt på boligens tak for å sikre optimal solinnstråling, men kan også monteres på fasaden. Når solstrålene treffer solfangeren varmes den opp og vannet begynner å sirkulere mellom solfangeren og akkumulatortanken ved hjelp av sirkulasjonspumpen.

Det oppvarmede vannet avgir varme til akkumulatortanken, til bruk for tappevann og romoppvarming. Akkumlatortanken fungerer også som et varmelager, og har derfor en viktig funksjon på natten eller ved værforhold med lav solinnstråling.

Det oppvarmede vannet kommer ikke i direkte kontakt med bruksvann eller vannet som går til boligvarme. Varmeoverføringen skjer isteden via en såkalt varmeveksler.

Styringssystemet overvåker hele solfangeranlegget og gjør at energiutbyttet blir best mulig. Styringssystemet kan slå systemet av og på, avhengig av vanntemperatur og solinnstrålingen.

Dersom varmen fra solfangeranlegget skal benyttes til romoppvarming skjer varmefordelingen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer.Tilbakemelding på artikkelen?
Hjem Om Solfangere.no Bruk av cookies Vilkår for bruk Kontakt oss