Informasjonsportalen for deg som vurderer
solfangere som energikilde
På Solfangere.no finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene som er aktuelle når du vurderer å investere i solfangere.

Hvorfor velge solfanger til boligvarme?

Publisert: 2.5.2014

En solfanger varmer opp vannet du trenger til boligen din enten det til direkte forbruk som dusjing, tappevann etc., eller til oppvarming av boligen via gulvvarme-sløyfer. De fleste nye boliger leveres med gulvvarme og gjør at solfangeren også blir et viktig bidrag til oppvarmingen.

Stadig flere velger dessuten å installere vannbåren gulvvarme i eldre hus da det gir dem full fleksibilitet til valg av boligvarme.

Solfangerne vil kunne produsere nok energi til å dekke 50-70 prosent av ditt totale forbruk av tappevann og 15-30 prosent av energibehovet til oppvarming av boligen din. Solfangere kan dessuten enkelt suppleres med andre energikilder.

Solfangere sørger for å høyne temperaturen i varmtvannet slik at du slipper å bruke så mye strøm på å varme vannet til ønsket temperatur. I de aller fleste husstander i Norge brukes det strøm til romoppvarming og oppvarming av tappevann, og dette utgjør ofte en betydelig andel av en husstandens totale strømforbruk. Solfangeren går derfor ikke "omveien" via strømproduksjon, men bidrar direkte der du trenger det som mest.

Hovedkravet som stilles til nye boliger i teknisk forskrift av 2010 er at omtrent halvparten av energibehovet til oppvarming av vann og bolig skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn strøm og olje/gass. Et solfangeranlegg er en god løsning for å innfri dette kravet.

Et solfangeranlegg fungerer automatisk i det daglige, krever lite tilsyn og er nærmest vedlikeholdsfritt. Et vesentlig poeng for mange - ikke minst naboene dine - er at solfangere i motsetning til de fleste varmepumpeanlegg så og si er lydløst.Tilbakemelding på artikkelen?
Hjem Om Solfangere.no Bruk av cookies Vilkår for bruk Kontakt oss